top of page

ON-GOING INITIATIVES

Klike sou youn nan imaj ki anba yo pou aprann plis sou inisyativ kontinyèl nou yo pou ede sipòte Kay Jezi pou Timoun nan La Gonave.

Agriculture

Agriculture

Education

Education

PWOJÈ KOURAN

Bati yon lekòl

Edikasyon se nan kè ministè Mme Soliette a epi li rete yon gwo priyorite. Anplis de timoun yo k ap viv nan òfelina a, Mme Soliette te louvri pòt yo nan plis pase 100 timoun ki soti nan kominote a tou ale nan lekòl li. Okipe ede kowòdone fòmasyon kontinyèl ak pwofesè ayisyen enkwayab ki anplwaye nan lekòl la nan òfelina a.

Pwoblèm nan sèlman se ke yo kounye a pa gen okenn gen yon bilding lekòl la.

Nou deja gen enfrastrikti nan dwa ak lidè yo dwa, men nou kounye a bezwen etablisman an dwa ak kote pou edikasyon boujonnen.

Kounye a n ap travay avèk Mme Soliette ak enjenyè pou desine yon nouvo bilding lekòl dènye modèl ki pral bay anviwònman ki nesesè anpil pou transfòme timoun sa yo an lidè demen!

Klike la a pou plis enfòmasyon!

bottom of page